Ασφάλειες

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Λογικές Τιμές

Ειδικές εκπτώσεις στις υπηρεσίες ασφάλισης & μεσιτίας ακινήτων.

Αξιοπιστία

Εγγυόμαστε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή κάλυψη με τα πλέον ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Καταγραφή

Συνεχή καταγραφή των αναγκών σας για την άμεση εξυπηρέτησή σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Για την πλήρη προστασία του ακινήτου ή του μεταφορικού σας μέσου η εταιρία μας σχεδιάζει ευέλικτα πακέτα ασφαλιστικών παροχών που ανταποκρίνονται στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες.

Σε συνεργασία με μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους, προστατεύουμε την ιδιοκτησία σας και οχυρώνουμε το μέλλον σας προσφέροντας σας ασφάλεια, ποιότητα και οικονομία.

Ζητήστε Ασφαλιστική Προσφορά

Προσφορά για Ασφάλεια Ακινήτου

Συμπληρώστε την απαραίτητη αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για να σας κάνουμε μία προσφορά για ασφάλεια ακινήτου.

Προσφορά για Ασφάλεια Οχήματος

Συμπληρώστε την απαραίτητη αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για να σας κάνουμε μία προσφορά για ασφάλεια οχήματος.